Τιμοκατάλογος

Σεμινάριο

Διάρκεια

e-learning
on demand

e-learning
standard

e-learning
plus

e-learning
on demand plus

AutoCAD 2d

6 εβδομάδες Μη Διαθέσιμο Μη Διαθέσιμο Μη Διαθέσιμο Μη Διαθέσιμο

AutoCAD 3d

6 εβδομάδες Μη Διαθέσιμο Μη Διαθέσιμο Μη Διαθέσιμο Μη Διαθέσιμο

AutoCAD Architecture

6 εβδομάδες Μη Διαθέσιμο Μη Διαθέσιμο Μη Διαθέσιμο Μη Διαθέσιμο

Revit

6 εβδομάδες Μη Διαθέσιμο Μη Διαθέσιμο Μη Διαθέσιμο Μη Διαθέσιμο

3ds Max Design

6 εβδομάδες Μη Διαθέσιμο Μη Διαθέσιμο Μη Διαθέσιμο Μη Διαθέσιμο

3ds Max Advanced

4 εβδομάδες Μη Διαθέσιμο Μη Διαθέσιμο Μη Διαθέσιμο Μη Διαθέσιμο

V-Ray (για 3ds Max)

4 εβδομάδες Μη Διαθέσιμο Μη Διαθέσιμο Μη Διαθέσιμο Μη Διαθέσιμο

Photoshop

4 εβδομάδες Μη Διαθέσιμο Μη Διαθέσιμο Μη Διαθέσιμο Μη Διαθέσιμο
Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 18 Σεπτέμβριος 2017, 2:01 μμ